Om örter och örtmedicin

Intresset för växters läkande egenskaper har ökat markant de senaste åren. Medicinalväxterna har en gedigen historia och kan spåras bakåt till neandertalarna. Användningen av medicinalväxter är fortfarande den dominerande läkekonsten i många länder.

Örter och näring hjälper till att stärka och balansera kropp, själ och sinne. Med rätt hjälp kan vi kroppen läka sig själv. Örterna jobbar på flera plan, med försiktighet, och i samklang med kroppen. För mig är örter friskvård och kan användas förebyggande, varje dag. Örter jobbar alltid holistiskt men kan också användas specifikt för mage och matsmältning, stressproblematik av alla slag, energilöshet, orkeslöshet och nedstämdhet, värk i leder och muskler, PMS, klimakteriebesvär och andra obalanser i hormonsystemet, obalanser i huden, och vägledning.