Reiki I och II workshop

Reiki I och II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reiki är en japansk teknik för stressreducering och avslappning, som också gynnar läkningsprocesserna i kroppen. På den här kursen blir du initierad till den gudomliga Reiki-energin och du får förmågan att överföra Reikienergin med hjälp av dina händer. Du kan förmedla energin till dig själv, andra människor, djur, växter, mat, situationer samt på distans. Kursen bidrar till personlig utveckling samt utvecklad intuitiv förmåga.

Kursen innehåller många praktiska moment där du får prova på att använda dig av Reikins energi, samt meditationer och diskussioner. Energiarbetet tillsammans med initieringen har en utrensande effekt och sätter igång inre processer, både fysiska och psykiska. Du kan känna av detta, mer eller mindre, efter kursen.

PLATS: Kristallklart, Kanalgatan Eslöv

TID: måndag 10-16, tisdag 9.30-16, onsdag 9.30-16

INVESTERING: 4500 kronor inklusive moms. En anmälningsavgift på 800 kronor ska vara Kristallklarts Plusgiro tillhanda senast måndag den 23 juli. Detta garanterar din plats. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka. Den resterande summan på 3700 kronor sätts in på PG 784717-1 senast torsdag 2 augusti.

Fika, diplom, Reikibok och visst pappersmaterial ingår. Medtag egen lunch.

Anmälan sker till elisabeth@kristallklartliv.se