Angelic Reiki® Professionell Utövare workshop

Professionell utövare                              12-13 januari 2019

Välkommen till den Professionella Utövarens Workshop. Syftet med denna workshop är att utrusta dig med en fantastisk energi på ett professionellt sätt. Nu får du möjligheten att dela med dig av denna underbara energi.

Workshopen är i två delar.

Del 1 fokuserar på den andliga principen som är inblandad i Angelic Reiki som en helande modalitet. 2 dagar

Del 2 omfattar praktiska och andliga aspekterna av att vara en healer. För den som redan är en erfaren utövare/har ett företag kan en ansökan göras får att utelämna en del 2.

Certifikat ges endast när ett avtal har undertecknats om att man erkänner den etik som ingår i Angelic Reiki.

Kursplan

Del 1

 • Ett renande och en rening från väsen
 • Två initieringar till Angelic Reiki 4 och Nivån 3 och 4, Ärkeänglarnas initiering med den mäktiga Sarim.
 • Två nya helande metoder, ”Helande av den eteriska kroppen” och ”Sfäriskt helande”.
 • Information om de två typerna av helande som används i Angelic Reiki, Magnetiskt- och Radiatoriskt helande.
 • Att arbeta med den kännande kroppen.
 • Återblick om hur man renar och tillägnar ett utrymme, och syftet och meningen med detta i en helandesituation.
 • Att hela in i döden och en förståelse av döden och dödsprocessen.
 • Sjukdomens natur och dess konsekvenser i en helande situation.
 • Helandesessionen:
  • Sekretess
  • Varaktighet
  • Kunskap att kunna lyssna och kommunicera.
  • Feed back
  • Hur vi förhåller oss till klienter som äter mediciner.

Del 2

Del 2 täcker de praktiska och andliga frågor som är inblandade i att vara en Professionell Utövare.

Det är inte bara det vardagliga som behöver förstås utan också de esoteriska och andliga principerna som finns bakom var och en av dessa områden.

”När man går igenom processen att starta sin egen privata praktik innebär det också en kraftfull andlig process. Det är en möjlighet att verkligen gå igenom sina egna problem, speciellt vad gäller pengar.”

/ Christine & Kevin Core

Vi går igenom allt du behöver veta för att kunna starta enskild firma; allt ifrån klientmöten till marknadsföring. Hur gör du? Hur når du ut med din healingverksamhet? Råd, tips och praktisk vägledning.

Förkunskaper:

Angelic 1 & 2 samt 3 & 4

Du som redan har praktisk erfarenhet av healingarbete eller annat utövande inom energimedicinens område, samt kanske redan har F-skattsedel mot bakgrund av detta, behöver inte gå Dag 1 i denna utbildning. Meddela mig detta i samband med att du anmäler dig till kursen.

Kursschema:

Dag 1: Kl 1300 – 1900

Dag 2: Kl 0930 – 1700

Dag 3: Kl 0930 – 1700

Investering: 3 500 kr

(Utbildningen är endast 2 dagar om du redan är utövare inom likande område – se ovan – och då är kursavgiften istället 2 500 kr)

OBS! Det behöver vara minst fyra deltagare för att workshopen ska kallas workshop och för att deltagarna kan få diplom. Workshopen går att genomföra ändå med minst två deltagare men då utan diplom. Kursanmälan görs via mail och är bindande. Anmälningsavgiften är 800 kronor och betalas senast 3 veckor innan kursstart. Resterande belopp ska vara betald innan kursen

Diplom ges av din Master Teacher.